Over Ons

Het Studielokaal is in 2010 opgericht en werkt momenteel samen met ruim twintig scholen in het voortgezet onderwijs.

 

Wij werken uitsluitend in kleine groepen met een divers team van onderwijsprofessionals. Hierbij staan kwaliteit, persoonlijke aandacht en maatwerk centraal.

 

Lees hieronder meer over onze werkwijze en visie.

extra_beeld_groot_2_addedspace.svg

Op school, met school

Wij hebben geen eigen locaties en werken altijd op en met de partnerschool. Voor de leerlingen betekent dit een vertrouwde omgeving, voor de school betekent dit korte communicatielijnen en altijd goed kunnen zien wat wij doen en hoe wij dat doen.

Tafereel_samenwerking scholen.svg

Onderwijs als teamsport

Het Studielokaal werkt met onderwijsteams met een diverse samenstelling. Van jong tot oud, van onbevoegd tot bevoegd. Jonge begeleiders vinden vaak makkelijk de aansluiting bij (de belevingswereld van) de leerlingen. Ervaren docenten nemen vakinhoudelijke en didactische structuur mee en sturen de jongere begeleiders aan. Voor veel studenten en zij-instromers is Het Studielokaal een eerste stap in hun onderwijscarrière. Iedereen levert de bijdrage aan het onderwijsproces die past bij diens kennis en ervaring.

Samenwerking scholen 6x.svg

Samenwerken is maatwerk

De kern van onze visie is dat onderwijs persoonlijk en op maat moet zijn. Leren, lesgeven en samenwerken vindt daarom plaats in kleine groepjes. Daarnaast: al onze activiteiten zijn afgestemd met school. We denken mee met speciale projecten, bieden oplossingen en gedetailleerde evaluatie.

Tafereel huiswerkbegeleiding gefixt.svg

Vakinhoudelijk sterk

Onze examentrainingen voor de leerlingen uit de examenklassen en de voor-examenklassen zijn sterk vakinhoudelijk gericht. Onze examentrainers zijn bijna allen eerstegraads bevoegd en hebben meerdere jaren ervaring als docent van eindexamenleerlingen. Wij vinden dat een examentrainer een vakexpert moet zijn die boven de stof staat en een gedegen kennis van de examenstof moet bezitten. Daarnaast hebben we een pool van bevoegde vakdocenten voor tijdelijke inzet.

Icoon huiswerkbegeleiding kleur.svg

Leren én leren-leren

Onze huiswerkbegeleiding, studiecoaching en seizoenscholen zijn meer gericht op leerlingen uit de onderbouw. Hier krijgt naast vakinhoudelijke ondersteuning het ontwikkelen van studievaardigheden veel aandacht. Wij streven ernaar dat leerlingen autonoom hun onderwijsproces aan kunnen sturen. Onze zelf ontwikkelde methode voor studievaardigheden is gebaseerd op de theorieën van Dawson en Guare. Hierbij staat het trainen van executieve vaardigheden (waaronder planning, time-management, organisatie, geheugen, taakinitiatie en concentratie) centraal.

Extra beeld 3 breder.svg

Aanpak van kansenongelijkheid

Het is voor sommige ouders financieel niet of moeilijk haalbaar om huiswerkbegeleiding of bijlessen te bekostigen. Het Studielokaal heeft geen eigen vestigingen en werkt enkel op de partnerschool. Dit scheelt in kosten voor alle partijen. Hierdoor kunnen wij onze tarieven relatief laag houden en zijn onze diensten voor een grotere groep leerlingen toegankelijk.

De scholen waarmee wij samenwerken krijgen van ons altijd een aantal plekken om vrij te vergeven aan leerlingen en ouders van hun keuze. Jaarlijks krijgen op die wijze tientallen leerlingen kosteloos onze huiswerkbegeleiding voor wie dit anders niet mogelijk zou zijn.

Tafereel_individuele begeleiding_transparant_boek.svg

 

Seneca, Romeins filosoof en staatsman

"De beste manier om iets te leren is er les in te geven."

informatie voor scholen