Voor Scholen

Wij werken samen met scholen, dat is onze kernmissie. Ontzorgen, de werkdruk verlagen en het leerrendement verhogen zijn de uitgangspunten in deze samenwerking. Wij hebben meer dan tien jaar ervaring om te werken als gastcollega's in uw organisatie.

 

Het Studielokaal verzorgt onderwijsprogramma’s en detacheert onderwijzend en ondersteunend personeel, maar is bovenal een partner voor scholen die meedenkt en oplossingen kan aandragen voor uw onderwijsvraagstukken.

 

Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.

Tafereel samenwerking scholen gefixt.svg

Onderwijsprogramma's

Onze onderwijsprogramma's, zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentrainingen en seizoenscholen, kenmerken zich door de kleine groepen waarin individuele aandacht centraal staat.
De programma's stemmen wij met de school af, waarna we de volledige organisatie in handen nemen: bemensing, communicatie naar ouders/leerlingen/docenten, inroostering, lesstof, facilitaire zaken en evaluatie. Betrokken partijen worden op de hoogte gehouden met verschillende vormen van verslaglegging en feedback.

Onze onderwijsprogramma's kunnen zowel door ouders betaald als door school betaald zijn. Ook een mengvorm is mogelijk. Daarnaast geven we in samenspraak met de school onderwijsondersteuning kosteloos aan leerlingen waarvan het voor ouders financieel moeilijk haalbaar is.

extra_beeld_groot_2.svg

Detachering van onderwijzend en ondersteunend personeel

Het Studielokaal heeft een groot netwerk van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Voor korte of langere periode detacheren wij de passende medewerker bij uw school, bijvoorbeeld bij ziekte of verlof.
Tijdens toets- en examenperiodes kunnen wij surveillanten inzetten zodat uw eigen docenten meer tijd aan hun lessen en leerlingen kunnen besteden.

Het Studielokaal heeft veel ervaring met het detacheren van opvangdocenten om uitval van lessen in het dagrooster te minimaliseren. Met de opvangdocenten van Het Studielokaal kunt u de werkdruk van uw eigen docenten verlagen.

Detachering.svg

VOG en AVG

Alle Medewerkers van Het Studielokaal hebben een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Met elke partnerschool stellen we een verwerkersovereenkomst binnen het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op.

extra_beeld-11.svg

Samenwerken met het Studielokaal?

Wilt u meer weten over ons en onze diensten? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag langs voor een kennismaking. Wij luisteren naar uw vraag en behoeftes en denken mee over oplossingen.

Van elk project dat wij uitvoeren mag u verwachten:

  • een prettige, open en professionele communicatie
  • inzicht in voortgang en resultaten
  • verantwoording middels feedback en evaluaties
  • een vast contactpersoon

Hieronder een overzicht van onze diensten, een aantal cases en referenties.

Weetjes

Geen eigen locaties

Wij werken enkel in samenwerking met de school, op de school en voor enkel de leerlingen van uw school.

SE en CE

Meer dan drieduizend leerlingen hebben afgelopen jaar een eindexamentraining bij ons gevolgd.

Kwaliteit

Negentig procent van onze examentrainers is eerstegraads bevoegd en heeft meer dan drie jaar ervaring met eindexamenklassen.

Gastcollega's

Op dagelijkse basis werken we samen met ongeveer twintig scholen waarbij de school elke dag over onze schouder meekijkt en ziet wat we doen en hoe we dat doen.

ONZE DIENSTEN / CASES & REFERENTIES
Examen Training.png

Schoolexamentraining

Icoon huiswerkbegeleiding kleur.svg

Huiswerkbegeleiding

lees meer
Icoon examentraining kleur.svg

Examentraining

lees meer
Icoon detachering kleur 1.svg

Detachering

lees meer
Icoon individuele begeleiding kleur.svg

Bijlessen en studiecoaching

lees meer
Icoon seizoensschool kleur.svg

Seizoenschool

lees meer
extra_beeld-11.svg

Surveillance

extra_beeld-05.svg

Inval- en opvangdocenten

extra_beeld-06.svg

Steunlessen

extra_beeld-07.svg

Trajectklas

extra_beeld-12.svg

Structurele examentraining

Cases & Referenties

case

Opvangdocenten en surveillanten

Op een van onze partnerscholen in Amsterdam heeft het Studielokaal dagelijks een aantal docenten die de klassen van uitgevallen lessen opvangen.

Tijdens de toetsweken ondersteunt een surveillantenteam het afnemen van de examens en toetsen. De eigen docenten van de school ervaren dit als een vermindering van de werkbelasting en hebben meer tijd en aandacht voor hun lessen en hun leerlingen.

referentie

Fons Vitae Lyceum

Het Fons Vitae Lyceum werkt nu enige jaren samen met Het Studielokaal. Zij verzorgen bij ons op school huiswerkbegeleiding aan eigen leerlingen naar volle tevredenheid van de school én de leerlingen zelf.

De samenwerking met de medewerkers is zeer goed gebleken en wij gaan zeker de komende jaren met hen door.

Amsterdam, december 2015

Foto van medewerker
David Asser

rector Fons Vitae Lyceum

case

Huiswerkbegeleiding en steunlessen

Op een partnerschool in Leiden bieden we, als onderdeel van het npo-programma, de leerlingen studiecoaching en huiswerkbegeleiding in de middag aan.

Naast deze ondersteuning kunnen de leerlingen ook kiezen voor vakondersteuningslessen. Voor hun aandachtsvakken krijgen de leerlingen les van kundige begeleiders in kleine groepen van 5-6 leerlingen. 

referentie

Hermann Wesselink College

Het Studielokaal is echt een partner in onderwijs. Het Studielokaal biedt leerlingen daadwerkelijk studiebegeleiding op maat. Dit maatwerk leveren ze in samenwerking met de school waar de leerlingen hun reguliere onderwijs volgen.

Er is niet alleen aandacht voor kwalitatief goede vakles maar ook voor de bredere begeleiding van een leerling. De sfeer waarin gewerkt wordt is constructief en prettig.

Amstelveen, augustus 2017

Foto van medewerker
Adrienne van den Bogaard

teamleider 4, 5 en 6 VWO, Hermann Wesselink College

case

Leerlingmatching

Op een mavo/havo/vwo school in Hoofddorp bieden we leerlingmatching aan. De school had een programma waarbij leerlingen uit de bovenbouw bijlessen aan leerlingen uit de onderbouw aanbieden.

Als service naar de school heeft Het Studielokaal de organisatie hiervan voor de school uit handen genomen. Afgelopen jaar hebben twintig “leerlingdocenten” ruim vijfhonderd bijlessen gegeven aan medeleerlingen in de onderbouw. De beste manier om iets te leren is door er zelf les in te geven.

referentie

Kaj Munk College

Het Kaj Munk College is een school met een warm en duidelijk schoolklimaat en een goede zorgstructuur. De huiswerkbegeleiding, verzorgd door Het Studielokaal is daar een geweldige aanvulling op.

Wij zijn er trots op dat zij deze extra aandacht voor onze leerlingen willen bieden. Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over de begeleiding van Het Studielokaal.

Hoofddorp, december 2015

Foto van medewerker
Alle van der Steenis

rector Kaj Munk College

Samenwerken?
Vul het formulier in

Uw gegevens

Naam

School

Email

Telefoon

Hoe wilt u gecontacteerd worden?

Uw bericht

Het Studielokaal als partner

"Wat is belangrijker," vroeg grote Panda: "de reis of de bestemming?" 

"Het gezelschap" zei de kleine draak.

James Norbury

meer over ons